Francais

Francais
Satu kaedah alternatif dalam memiliki perniagaan sendiri ialah dengan menyertai perniagaan secara francais. Francais bukanlah satu “bentuk” perniagaan, tetapi merupakan kaedah atau sistem usaha niaga di mana sesuatu perusahaan (francaisi) diberikan hak untuk menjalankan perniagaan menurut perjanjian khas dengan syarikat induk (francaisor). Sistem francais tertakluk di bawah Akta Francais 1998.

Sistem Francais

Sistem Francais merujuk kepada perjanjian di antara dua atau lebih orang yang mana francaisor memberikan hak kepada francaisi termasuklah kepada francaisi induk untuk menjalankan perniagaan yang selaras dengan perniagaan yang dimulakannya. Untuk menjalankan perniagaan mengikut sistem francais anda perlu mendaftar dengan Pendaftar Francais, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Laman-laman berkenaan Francais adalah:

Malaysian Franchise Association
Malaysia Franchises for Sale
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Perbadanan Nasional Berhad
Franchise.Org
Franchise.Com
Franchise Opportunities
British Franchise Association
Franchise Direct
Canadian Franchise Association
Franchise Council of Australia
Entrepreneur.Com
Franchise Times